banner

Anrhydedd Cwmni

Y fersiwn Saesneg wreiddiol o'r ardystiad system rheoli amgylcheddol (2020.07.07)


Fersiwn Saesneg wreiddiol y Dystysgrif Ardystio System Rheoli Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol (2020.07.07)


Saesneg gwreiddiol o'r ardystiad system rheoli ansawdd (2020.07.07)


Tystysgrif safoni cynhyrchu diogelwch


Tystysgrif Statws Credyd 2020 AA+ (2020.08.14)


Tystysgrif asesu system rheoli integreiddio dau-yn-un


Tystysgrif Graddfa Credyd Menter Liaoning Jiucheng AAA (2021.6)


Menter Genedlaethol Uwch o Ansawdd ac Uniondeb


Tystysgrif Menter Uwch-dechnoleg2019-12-19


Trwydded Cynhyrchu Cynnyrch Diwydiannol Cenedlaethol (Gwreiddiol)


Canolfan Hyfforddiant Ymarferol Genedlaethol ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Metroleg - Tystysgrif


Cyflenwr cymwys Alibaba (plac)


Prosiect arddangos Sino-Almaeneg Gweithgynhyrchu Deallus (Diwydiant 4.0) a ymchwiliwyd ar y cyd gan Sefydliad Fraunhofer yn yr Almaen


1/13